ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Οι απόψεις των Ελλήνων για την μετανάστευση

 

Yπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαλαβρά Ελένη

 

Αρχείο Συντονισμού

 

Συμμετέχοντες μαθητές: τμήμα Α2

 

 

 

Πολιτισμική παγκοσμιοποίηση

 

Yπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαλαβρά Ελένη

 

Αρχείο Συντονισμού

 Συμμετέχοντες μαθητές από τα τμήματα Α1 και Α4