ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης στην Θεσσαλονίκη από τις 12 ως και 16 Δεκεμβρίου 2022, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 5 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Happy Days Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 11/11/2022     Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής των Α' και Β' τάξεων στην Πάτρα από τις 14  ως και 16 Απριλίου 2022, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Happy Days Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 14/03/2022     Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης στην Καβάλα από τις 6 ως και 12 Δεκεμβρίου 2021, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Happy Days Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 02/11/2021     Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της A τάξης στη Καλαμάτα από τις 19 ως και 21/3/2020, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "happy Days Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 20/02/2020     Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της B τάξης στη Καβάλα από τις 26 ως και 29/3/2020, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "happy Days Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 03/02/2020        Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης στα Χανιά από τις 8 ως και 14/12/2019, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 5 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 21/10/2019        Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της A' τάξης στη Λακωνία από τις 11 ως και 13/04/2019, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Forever Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 26/02/2019        Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Β' τάξης στη Λευκάδα από τις 11 ως και 13/04/2019, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 22/02/2019       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης στα Χανιά από τις 2 ως και 8/12/2018, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 11/10/2018       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της A' τάξης στην αρχαία Ολυμπία , από τις 15 ως και 17/03/2018, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.  Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Exclusive Tours" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 27/02/2018       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της A' τάξης στην Νάξο, από τις 15 ως και 18/03/2018,

ανακοινώνει ότι με νεότερο πρακτικό - πράξη 8η στο βιβλίο πρακτικών του διευθυντή- ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση της.

Γαλάτσι 20/02/2018       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της A' τάξης στην Νάξο, από τις 15 ως και 18/03/2018, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 5 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.  Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Forever Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

Γαλάτσι 06/02/2018       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Β τάξης στο Βόλο, από τις 15 ως και 17/03/2018, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.  Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 02/02/2018       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης από τις 11 ως και 15/12/2017, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 29/10/2017 -        Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκδρομής, στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο μας, στην Κύπρο από τις 3 ως και 7/04/2017, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "at Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 21/02/2017       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκδρομής, στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο μας, στη Βαρκελώνη από τις 3 ως και 7/04/2017, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 5 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Manessis" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 08/02/2017       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης από τις 4 ως και 9/12/2016, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 6 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 21/10/2016       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκδρομής, στο πλαίσιο πολιτιστικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο μας, στην Ιταλία (Ρώμη-Πομπηία) από τις 13 ως και 19/04/2016, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 6 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Manessis" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 09/02/2016       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης από τις 14 ως και 18/12/2015, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 6 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 21/10/2015       Ο Διευθυντής - Σιέμος Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης από τις 8 ως και 12/12/2014, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 5 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 29/10/2014       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο 6-7/4/2014 που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "FOREVER TRAVEL" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 8/3/2014       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Cern - Ελβετίας που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Manessis travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 27/2/2014       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Β' τάξης στην Σύρο 5-7/4/2014 που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από  8 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "FOREVER TRAVEL" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 26/2/2014       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης στην Καβάλα 9-13/12/2013 που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 3 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "At Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 7/11/2013       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων  637 -03/10/2013 που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας για πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο, μαθητών και καθηγητών από την ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius – διά βίου μάθηση με τίτλο “Wine an European asset” το οποίο υλοποιεί το σχολείο μας, συγκεντρώθηκαν προσφορές από 6 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "AT HOLIDAYS" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

Γαλάτσι 8/10/2013       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της A τάξης στη Σπάρτη 11-13/04/2013 που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 12 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Forever Travel" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 5/3/2013       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της B τάξης στη Καλαμάτα 11-13/04/2013 που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 6 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Human Holidays" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 5/3/2013       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Cern - Ελβετίας 23-27/04/2013 που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 6 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Imagination" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 5/3/2013       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την  πρόσκληση ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση της σχολικής εκδρομής της Γ τάξης στο Βόλο 3-7/12/2012 που δημοσιευτηκε στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α Αθήνας συγκεντρώθηκαν προσφορές από 11 ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "Illusion" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 30/10/2012       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


H Εκδήλωση ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής σε Πύλο -Καλαμάτα - Σπάρτη ακυρώνεται λόγω μη συμπλήρωσης των απαραίτητων συμμετοχών από πλευράς των μαθητών.

Γαλάτσι 29/2/2012       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος


Σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος  για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη  συγκεντρώθηκαν 8 προσφορές από ταξιδιωτικά γραφεία στην γραμματεία του σχολείου μας. Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή η οποία αποσφράγισε, αποτύπωσε τις προσφορές   και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "GSS" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. .  Το εν λόγω πρακτορείο υπαναχώρησε και απέσυρε την προσφορά του.   

Η επιτροπή συγκροτήθηκε εκ' νέου για να επαναξιολογήσει τις υπόλοιπες προσφορές, και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου "TRAVEL CITY" συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

 Γαλάτσι 10/2/2012       Ο Διευθυντής - Κοκκίνης Κων/νος